Reklama
 
Blog | Martin Svatoš

Jak NHL letos poprvé zabodovala, aneb s mediací nejdál dojdeš

Zámořská NHL tak letos poprvé zabodovala. Nestalo se tak díky vstřelené brance, ale díky inteligentnímu rozhodnutí zkusit se rozumně dohodnout prostřednictvím mediace. Ta sice není svatým grálem, který by zaručoval dohodu na 100%, ale je rozhodně důstojným a rychlým způsobem hledání řešení, když běžná jednání ztroskotají. Měla by být první možností, které strany před vyhrocením sporu formou žaloby k soudu či arbitráži zváží.

Čas jsou peníze i v zámořské NHL

Třetina sezóny zámořské NHL zmizela nenávratně v propadlišti dějin, aniž by jedenkrát dopadl puk na ledovou plochu některých amerických či kanadských stadionů. Až doposud tak NHL přišla o 422 pravidelných a 2 exhibiční utkání (včetně oblíbeného all-star zápasu). Této skutečnosti si je dobře vědoma česká hokejová veřejnost, neboť je jí neustále připomínána přítomností hvězd ze zámoří na českých kluzištích. A tak zatímco čeští fanoušci jsou nadšení z Jaromíra Jágra, Tomáše Vokouna a dalších, jejich kanadští a američtí kolegové smutní.

A smutní především majitelé klubů, samotná NHL a v neposlední řadě i hráči (zastupováni asociací NHLPA), neboť všem unikají nemalé zisky. Zákon hokejové ekonomiky je i zde stejný jako všude na světě – čas jsou peníze. A peníze ostatně stojí i za letošní výlukou v NHL, neboť jejím důvodem jsou nejasnosti ohledně financování hráčů.

Reklama

Naděje na konci tunelu?

Po neúspěšných jednáních v poslední době tahaly obě strany z rukávu těžké, avšak evidentně nepoužitelné karty, když si navzájem hrozily soudem. Snad všem přitom bylo jasné, že trvání soudního jednání se i v případě USA a Kanady počítá řádově na měsíce či roky, což by vedlo jen k uzavření dveří k dalším sezónám. Nakonec tedy přišly strany s poslední možnou variantou řešení sporu – s mediací (NHL a NHLPA oslovily uznávaný Federal Mediation and Conciliation Service).

Mediace je alternativní řešení sporu, kdy strany za účasti neutrálního třetího hledají řešení přijatelné pro všechny, přičemž zmíněný třetí – mediátor – nemá právo spor závazně rozhodnout. Ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat, jedná se o vysoce účinný nástroj, jehož statistiky hovoří jasně: Přes 75% předložených sporů v mediaci končí dohodou. Mediace je tedy efektivní, levný a především rychlý způsob vyřešení sporu…a použitelný skoro ve všech odvětvích lidské činnosti, včetně sportu!

Nově se má o této eventualitě možnost přesvědčit i česká veřejnost díky novému zákonu o mediaci platnému od září tohoto roku. Mediace by měla být užívána nejenom v tak specifických oblastech jako je sportovní právo, ale i (a to především) ve sporech obchodních i občanských, jako např. v sousedských rozepřích.

Důstojný a efektivní způsob řešení sporu

Zámořská NHL tak letos poprvé zabodovala. Nestalo se tak díky vstřelené brance, ale díky inteligentnímu rozhodnutí zkusit se rozumně dohodnout prostřednictvím mediace. Ta sice není svatým grálem, který by zaručoval dohodu na 100%, ale je rozhodně důstojným a rychlým způsobem hledání řešení, když běžná jednání ztroskotají. Měla by být první možností, které strany před vyhrocením sporu formou žaloby k soudu či arbitráži zváží.

Tohoto faktu si je vědoma široká odborná i laická veřejnost nejenom v USA a v Kanadě, ale i v dalších zemích zejména v západní Evropě. Díky efektivnosti a nenákladnosti mediace jakožto prevence soudních a arbitrážních řízení zde s nadsázkou platí pořekadlo: S mediací nejdál dojdeš.

Doufejme v zájmu nás všech, že toto přísloví brzy zdomácní i v  České republice.